Четвъртък, 18 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Наука и образование за интелигентен растеж

В изпълнение на Дейност 3 „Ученически лагери“по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, в периода от 10.07.2018г. до 14.07.2018г. ще се проведе ученически лагер.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Съобщение.docx)Съобщение.docx[ ]74 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069