Четвъртък, 23 Май 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Наука и образование за интелигентен растеж

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ШАРЕНИ МЪНИСТА“

На 28 август 2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, Община Пещера проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069