Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Обявление
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 Избори за Европейски парламент – 2019г. logo bg right ban 1 baner eu 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Обявление Печат Е-поща
Петък, 11 Януари 2019г. 17:34ч.

по реда на чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове
Проект
За допълнение на  Приложение №1 към Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, приет с Решение №520/30.04.2010 г. на Общински съвет – Пещера


Мотиви  за изготвяне на проекта за допълнение на Приложение №1 към Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“:


1. Причини, налагащи изменението на  подзаконовия нормативен акт:
С Решение №520/30.04.2010 г. на Общински съвет – Пещера е създадено Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ и е приет Правилник за неговата организация и дейност. В предмета на дейност на предприятието е включено управление на предоставените имоти – общински пазар в гр.Пещера и паркинги съгласно приложение №1, неразделна част от правилника.

След извършени строително-монтажни работи е обособен паркинг за краткотрайно паркиране с 8 паркоместа на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр. Пещера. Съобразно предмета на дейност на предприятието, управлението на посочения паркинг, съответно събирането на таксите при паркиране следва да се организира и контролира от Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.
С оглед гореизложеното и в съответствие с чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52 във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС е необходимо да се приеме решение на Общински съвет – Пещера, с което:
1)Да се предостави на ОП „Паркинги и пазари“ за управление паркинг за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр. Пещера.
 2)Да се допълни Приложение №1 на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, като се създаде нова т.13 със следното съдържание „13. Паркинг за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр.Пещера“.

2. Цели които се поставят:
Осигуряване на нормативно определена възможност за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ гр.Пещера и администриране на тази дейност от Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ в съответствие с неговия предмет на дейност.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът за изменение и допълнение на Правилника не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено отрицателно въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Очакваните резултати след приемане на проекта за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“:
- Установяване на нормативно определен ред относно управлението, организацията и контрола при краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр.Пещера и реализиране на постъпленията от такси за краткотрайно паркиране.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът за допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ е в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската собственост. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по-висока степен.

Проект на Решение на Общински съвет – Пещера:
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52 във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС допълва Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, като се създава нова т.13 със следното съдържание „13. Паркинг за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр.Пещера“.

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Пещера се приемат предложения и становища, относно изготвения проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.
Предложенията и становищата по проекта за  допълнение на Правилника могат да се представят в писмен вид в 30-дневен срок от датата на обявлението в деловодството на община Пещера или на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216