Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 576 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

    ОТНОСНО: Приемане на Културния календар на община Пещера за 2019 г.

 

    Общинският съвет като изслуша Културния календар на община Пещера за 2019 г., взе предвид становището на ПК по Просвета, култура, спорт и туризъм, на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

     Приема Културния календар на община Пещера за 2019 г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (КП 2019г..docx)КП 2019г..docx[ ]69 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216