Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 579 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

   ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пещера за 2019г.

   В съответствие с разпоредбите на чл.197 ал.3 от ЗПУО, за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пещера за периода 2018г.-2020г., общинският съвет приема Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пещера за 2019г.

   Общинският съвет, след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.197 ал.3 от ЗПУО, и чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

   Приема Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пещера за 2019г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (годишен план 2019г.docx)годишен план 2019г.docx[ ]41 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216