Сряда, 24 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 630 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция „Бюро по труда“ – Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2018г.

 

   Общинският съвет след като изслуша Информацията за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция „Бюро по труда“ – Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2018г., взе предвид становището на постоянните комисии, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

Приема Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция „Бюро по труда“ –Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

Attachments:
Download this file (Информация БТ 2018.doc)Информация БТ 2018.doc[ ]77 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069