Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ І НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ Печат Е-поща
Събота, 15 Септември 2007г. 17:34ч.

Кметът на община Пещера определи със заповед местата за обявяване на избирателните списъци по секции на територията на общината. Съгласно изискванията на Закона за местните избори, обявяването на избирателните списъци на територията на община Пещера се извършва в срок до 17 септември. Избирателните списъци са съставени по постоянен адрес на избирателите и по избирателни секции. Броят на секциите в общината е 27. В списъците, които се обявяват, избирателите за всяка секция са подредени по азбучен ред на имената, като не са вписани лични данни. В списъците са включени избиратели с постоянен адрес на територията на община Пещера към 28 декември 2006 г. Гражданите трябва да проверят в списъците дали са записани правилно трите им имена и дали е верен постоянният им адрес. Проверката може да стане и на интернет страницата на Главна дирекция“Гражданска регистрация и административно обслужване“към Министерството на регионалното развитие и благоустройството: www.grao.bg. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се подават до 20 октомври в Центъра за информация и услуги на община Пещера.

Информация за

№ на секция, МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ, МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
отворете -Цялата статия

на

секция

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ

НА

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1

НУ “М.Куманов”

Магазин за хранителни стоки на Трайчо Гаджев,кв.Луковица,ул.”Перуника”№2

2

НУ “М.Куманов”

Сградата на Общинската администрация

3

ОУ “Л.Каравелов”

Сградата на Общинската администрация

4

ОУ “Л.Каравелов”

ОУ “Л.Каравелов”

5

ОУ “Л.Каравелов”

ОУ “Л.Каравелов”

6

ОУ “Л.Каравелов”

ОУ “Л.Каравелов”

7

ОУ “Л.Каравелов”

Сградата на Общинската администрация

8

Бивш Клуб на ДПС

Сградата на Общинската администрация

9

ОУ “Патриарх Евтимий”

Сградата на Общинската администрация

10

НУ “М.Каролиди”

Сградата на Общинската администрация

11

ОУ “П.Евтимий”

Сградата на Общинската администрация

12

ОУ “П.Евтимий”

Офиса на ДСК – Пещера

13

СОУ “Св.Кл.Охридски”

Офиса на ДСК – Пещера

14

СОУ “Св.Кл.Охридски”

Офиса на ДСК – Пещера

15

ТХВП “Ат.Ченгелев”

Сградата на Общинската администрация

16

НУ “М.Каролиди”

Магазин за хранителни стоки на РПК на

ул. “Ал.Стамболийски”

17

“ВКС”ЕООД (бивше у-ще “Хр.Ботев”)

Сградата на Общинската администрация

18

ОУ “П.Р.Славейков”

Сградата на Общинската администрация

19

ОУ “П.Р.Славейков”

Сградата на Общинската администрация

20

ОУ “П.Р.Славейков”

Сградата на Общинската администрация

21

Бивш търговски обект в двора на МБАЛ “Проф.Д.Ранев”

Цех за обувки в кв.”Изгрев” (бивш магазин “Идеан”)

22

Офиса на ОББ в

кв. “Изгрев”

Цех за обувки в кв.”Изгрев” (бивш магазин “Идеан”)

23

НУ “М.Куманов”

Сградата на Общинската администрация

25

ОУ “Паисий Хилендарски”

С.Радилово

Клуб на пенсионера с.Радилово

26

Клуб на пенсионера с.Радилово

Клуб на пенсионера с.Радилово

27

ОУ “Св.Св. “Кирил и Методий”, с. Кап.Димитриево

Магазин за хранителни стоки до читалище “С.Румянцев”

с.Капитан Димитриево


В срок до 2 октомври 2007 г. ще се извърши обявяване на Част ІІ на избирателните списъци на посочените по-горе места.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216