Четвъртък, 18 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Наука и образование за интелигентен растеж

ТРЕТИ ПРАЗНИК ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0303 „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020г.


    На 05 юли 2019г. Община Пещера проведе Празник на града в изпълнение на Дейност 5 „Празници на града“ по проект „Шарени мъниста“. Крепост „Перистера“ беше мястото, което събра и обедини ученици, учители, родители и гости на града. Всички те се насладиха на детско шоу с илюзионист, аниматор и танци. Формацията „Бага-Тур“ демонстрираха средновековна възстановка „Докосни древността“, като представиха по атрактивен и модерен начин древни практики, бойни изкуства, бит, облекло и въоръжение. След тази демонстрация децата имаха възможност да се докоснат до бита на дедите ни, да стрелят с лъкове и да покажат бойни умения.

  

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069