Четвъртък, 18 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - Наука и образование за интелигентен растеж

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0303 „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069