Петък, 09 Юни 2023
Протокол № 54 Печат Е-поща
Протоколи на Общински съвет Пещера - Протоколи ОбС 2015-2019

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 31.07.2019год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет – Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069