Вторник, 23 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C01 за реализация на проект: “Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“, включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на ул.„Георги Зафиров“ 73“ на 12.09.2019г. се проведоха официални мероприятия „Първа копка“ на следните адреси:

  • 17:00 часа местно време на адрес: гр. Пещера, ул. Симон Налбант“ №8, пред сградата на Дирекция „Социален патронаж“.;
  • 17:30 часа местно време на адрес: гр. Пещера, ул. Симон Налбант“ №50 ;
  • 18:00 часа местно време на адрес: гр. Пещера ул. Георги Зафиров“ № 73.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069