Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект на дневен ред на извънредна сесия на Общински съвет -Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 29 Ноември 2019г. 12:13ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на извънредно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 02. 12. 2019 г. / ПОНЕДЕЛНИК / от 17:15 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Определяне броя, наименованието, числеността и поименния състав на Постоянните комисии в Общински съвет- Пещера.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Пещера и Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 година.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

3. Определяне размера на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера Кръстина Андреева Директор на Дирекция „ФСД“

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069