Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Събота, 04 Април 2020г. 11:30ч.

№ 185
 
  гр. Пещера, 04.04.2020 год.
 
            Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в кв.„Луковица“ в гр.Пещера и Решение от 04.04.2020г. на Общинския щаб за защита при бедствия на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.1, т.4, във връзка с т.1 и  ал.2  от ЗМСМА,
 
З А П О В Я Д В А М :
 
1.    Считано от 05.04.2020г., за времето от 07.30ч. до 19.30ч., възлагам  на Началника на РУ на МВР – Пещера да създаде контролно-пропускателни пунктове на входовете на кв. „Луковица“  в гр.Пещера.
2.    През контролно-пропускателните пунктове по т.1 да се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на преминаването, наложено от полагане на труд, здравословни причини на преминаващите, закупуване на хранителни продукти, лекарства и плащане на битови сметки.
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Абаджиева - Началник на РУ на МВР – Пещера и Гълъбина Карамитрева – Заместник-кмет на Община Пещера.
 
Заповедта да се изпрати незабавно на Началника на РУ на  МВР – Пещера и Заместниккмета на Община Пещера, както и да се публикува на официалния сайт на Община Пещера.  
 
 
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  (п)
Кмет на Община Пещера

 

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069