Сряда, 24 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Събота, 11 Април 2020г. 10:06ч.

№ 208

гр. Пещера, 10.04.2020 год.

Във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020г.на министъра на здравеопазването и на основание чл. 44, ал.1, т.4, и ал.2 от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

ОТМЕНЯМ моя Заповед №157/24.03.2020г. относно движението на пътни превозни средства с животинска тяга (каруци) на територията на община Пещера по републикански, общински и полски пътища, издадена във връзка с епидемичната обстановка на територията на община Пещера, свързана с разпространението на COVID -19 и извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР –Пещера. Заповедта да се връчи на Главен експерт „СГВС и административно-наказателна дейност“,
Директора на  дирекция  ТСУ  в Община Пещера  и  кметовете  на  Кметства  с.Радилово и  с.Капитан Димитриево, за сведение, да се публикува на официалния сайт на Община Пещера, както и да се изпрати на Началника на РУ на МВР-Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 .

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069