Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Април 2020г. 11:26ч.

№ 248
                                           гр. Пещера, 27.04.2020 год.

            Във връзка със Заповед №РД-01-239/26.04.2020г. на министъра за здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и на основание чл.44, ал.1, т.1,  ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

1.    Изменям, считано от 27.04.2020г., т.1.1. от моя Заповед № 151/20.03.2020г., както следва:
„1.1. Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:

а) носенето на предпазни маски;
б) спазването на дистанция от 2.5м. спрямо други семейства;
в) влизане в и излизане от паркове единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;
г) използване обозначените маршрути за разходка;
д) забрана  употребата на алкохол;
е) избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
ж) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия“.
2. Създава се т.2, със следното съдържание:
„2. Посещенията на  паркове и градини се разрешава само на следните лица -  деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9.30ч. до 18.30ч. всеки ден“.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР –Пещера и на длъжностните лица, определени за актосъставители от Община Пещера.
Заповедта да се публикува на официалния сайт на Община Пещера, за сведение и изпълнение от заинтересованите лица, както и да се връчи на Началника на РУ на МВР –Пещера и на длъжностните лица, определени за актосъставители от Община Пещера, за контрол на разпоредените мерки.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  (п)
Кмет на Община Пещера

 

  .

Attachments:
Download this file (27.04.2020г..doc)ЗАПОВЕД - 27.04.2020г.[ ]68 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069