Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 29 Май 2020г. 16:59ч.

OБЩИНА ПЕЩЕРА обявява процедура за подаване на заявления и подбор на потребители на услугата – детска кухня за деца на възраст от 6 месеца до 2 години с постоянен и настоящ адрес на родителите в община Пещера, при спазване на следните критерии:
1.    Децата да са на възраст от 6  месеца до 2 години;
2.    Родителят/законният представител на детето да е с постоянен и настоящ адрес в община Пещера.
3.    Родителят/законният представител на детето да е с постоянен и настоящ адрес в община Пещера най-малко 6  месеца, преди подаване на заявлението за кандидатстване;
4.    Родителят/законният представител на детето да няма просрочени задължения към Община Пещера;
5.    Деца-сираци и полусираци ще ползват с предимство услугата.

           Ред за провеждане на подбора.
           1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидат-потребителите са:

•    Заявление за кандидатстване по образец /получава се от Центъра за административно обслужване в Община Пещера/.
•    Документ за самоличност /за справка/.
            2. Документите се подават лично в Община Пещера от 01.06.2020 г. до 08.06.2020 г. за извършване на първоначален подбор на потребителите. Заявления могат да се подават до 01.12.2020 година.
            3. Всяко постъпило заявление се разглежда от комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община Пещера.
             4. Подборът протича в следния ред:
•    Проверка за съответствието на представените документи с обявените критерии.
•    Проверка на декларираните данни в заявлението /извършва се служебно/.
•    Класиране на кандидат-потребителите.
             5. Комисията изготвя протокол и списък с класираните потребители.
             6. Списъкът с класирането на кандидат-потребителите се обявява на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Пещера. В списъка се посочват основанията за отказ  за ползване на услугата на кандидати, които не са класирани.
    Ползване на услугата – детска кухня за деца на възраст от 6 месеца до 2 години:
1.    Одобрените потребители получават от Община Пещера Удостоверение, че имат право да ползват храна от детска кухня на стойност 2,50 лв. на ден за съответния брой работни дни в месеца.
2.    Удостоверенията се представят в една от следните детски кухни в гр. Пещера: „Хер бебе“ /магазин “Hello baby“, ул. „Петър Раков“ №21/ и „Мечо Пух“ /магазин „Мечо Пух“, ул. „Дойранска епопея“ №26/.
3.    Услугата се предоставя до изчерпване на предвидените средства в бюджета на Община Пещера, но не по-късно от 31.12.2020 г.

За връзка: тел. 0350/6-22-03, вътр.104

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069