Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Обявления на общ. съвет ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ ДЕЛО № 1250/2019г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за  управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.27, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6, чл.39, ал.1в частта относно "събиране", чл.40, ал.1 относно "събиране", чл.76, ал.20, предл. първо и ал.21, предл. първо, чл.86, ал.2 в частта относно, "или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили" от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

С Решение № 123/ от 21.02.2020г. , влязло в сила на 12.03.2020г.на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 1250/2019г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069