Събота, 24 Фев 2024
Съобщение Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

21.08.2020г.

С П И С Ъ К

 на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Стажант-одитор в Звено „Вътрешен одит“ към Община Пещера

 На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол №1 от 17.08.2020г. от проведено заседание на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 498/10.08.2020г. на Кмета на Община Пещера, се обявяват допуснатите кандидати до конкурса:

  1. Иван Джинев – подадено Заявление, регистрирано в ЦАО, с вх. № 94И-285-1/ 04.08.2020г.
  2. Нели Доганова – подадено Заявление, регистрирано в ЦАО, с вх. № 94Н-1621-1/ 07.08.2020г.

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, ще информира не по-късно от 5 работни дни след обявяване на допуснатите кандидати, чрез публикуване на обявление за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса на интернет страницата на Общинска администрация – Пещера - www.peshtera.bg, раздел „Общинска администрация – Конкурси“.

 

 

Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069