Събота, 13 Юли 2024
Обява Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

13.10.2020г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни(МКБППМН)

  .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069