Сряда, 06 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Октомври 2020г. 12:04ч.

Продължава набирането на преброители в община Пещера за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд

В срок до 30 октомври 2020г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN,  снимка – цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см.  Документите се приемат в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17.
Кандидатите за преброители трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще  бъдат с предимство при подбора на кандидати.
Най-подходящи са хора, които работят  в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Няма  да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.
Преброителите  ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

 .

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069