Неделя, 23 Юни 2024
Съобщение Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

30.10.2020г.

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към  Община Пещера

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069