Понеделник, 27 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 30 Октомври 2020г. 16:07ч.

№ 724

гр. Пещера, 30.10.2020 год.

          Във връзка с т.I, 20 и съобразно указанията по т.II  от Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването,  Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с   Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :
I. Директорите на детските градини в община Пещера да създадат организация за спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването в ръководените от тях детски градини, както и стриктно спазване на  Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, разработени от Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването.
II. За периода от 30.10.2020 г. до 12.11.2020 г. въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки за дейността на детските градини на територията на община Пещера:
1.Извършване на проветряване на помещенията за 15-минути на всеки час;
2.Четирикратно извършване на дезинфекция на описаните в Насоките обекти;
3.Отваряне на всички входове на сградите и обособяване на отделни вход – изход, при възможност за всяка група;
4.Редуване на занимания на закрито и открито при подходящи атмосферни условия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Рядкова – Заместник-кмет.
Заповедта да се съобщи на директорите на детските градини, ресорния заместник-кмет, медицинските специалисти в общинските детски градини на територията на община Пещера, както и да се публикува в интернет страницата на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 .

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069