Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 04 Ноември 2020г. 16:13ч.

№ 732
гр. Пещера, 04.11.2020 год.

Във връзка с т.I, 20 и съобразно указанията по т.II  от Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването, докладни записки с вх.№369-1/02.11.2020г. и вх.№369-2/03.11.2020г. на директора на ДЦПЛУ гр.Пещера,  Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с   Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

За периода от 04.11.2020г. до 12.11.2020г. да се преустанови предоставянето на социални услуги в Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания гр.Пещера, с цел опазване здравословното състояние на потребителите като рискова група.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Рядкова – Заместник-кмет.

Заповедта да се връчи на директора на ДЦПЛУ, на ресорния заместник-кмет, за сведение и изпълнение,  както и да се публикува в интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 .

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069