Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 16 Ноември 2020г. 15:00ч.

№ 771

гр.Пещера, 16.11.2020 год.

          Във връзка с т.III  от Заповед №РД-01-655/13.11.2020г. на министъра за здравеопазването, докладна записка с вх. № 24-75-16/16.11.2020г. от директора  на ДЦПЛУ гр.Пещера, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

За периода от 16.11.2020г. до 27.11.2020г. да се преустанови предоставянето на социални услуги в Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) в гр.Пещера, с цел опазване здравословното състояние на потребителите като рискова група.

Директорът на ДЦПЛУ да организира работния процес на служителите в дистанционна форма (работа от разстояние) с потребителите, съобразно дадените указания от Агенция за социално подпомагане.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се връчи на директора на ДЦПЛУ, за сведение и изпълнение,  както и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069