Четвъртък, 23 Май 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Пещера-II

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C02 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на  социални и жилищни сгради,  находящи се в гр. Пещера- II“,  включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“  със звено „Домашен социален патронаж,  офиси и кухня“, „Дневен  център за деца и  младежи с увреждания“, многофамилна  жилищна сграда на ул. „Симон  Налбант“ 50 и многофамилна  жилищна сграда на  ул. „Георги Зафиров“ 73“ на 29.12.2020 г. ще се проведат събития „Рязане на лента“, както следва:

•от 15.00 часа пред сградата на Дирекция „Социален патронаж“ на ул. „Симон Налбант № 8“;  
•от 15.30 часа на ул. „Георги Зафиров № 73“;
•от 16.00 часа на ул. „Симон Налбант № 50“.

Публичните събития ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

 .

Attachments:
Download this file (press.riazane na lenta.doc)press.riazane na lenta.doc[ ]161 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069