Неделя, 28 Фев 2021
Вие сте тук: Начало Съобщение
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Парламентарни избори – 2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

     

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 09 Февруари 2021г. 17:11ч.

Във връзка с влошена епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в ОА- Пещера се проведе заседание на Общинска епизоотична комисия.
С цел предпазване, ограничаване и недопускане разпространението на болестта на територията на община Пещера, собствениците на птицевъдни обекти, в това число и обекти от т.нар. тип „Заден двор", са задължени да спазват следните мерки:
-да не допускат излизането на птиците, извън дворовете на обектите с цел ограничаване на възможността за контакт между домашните и дивите птици;
-да съхраняват фуража в закрити помещения;
-да създадат необходимите условия за  отглеждане на домашни птици отделно от останалите животни;
-птиците да се поят само с питейна /чешмяна/ вода;
-при отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност на отглежданите птици, незабавно да се уведоми ветеринарен лекар или Кмета на Община Пещера;
-забранява се провеждането на пазари и изложби на птици на територията на общината;
-забранява се изхвърлянето на трупове на умрели птици на депа/сметища за отпадъци.
-да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти.
-частните стопани да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.
-при констатиране на заболели птици с клинични признаци на заболяването, да се забранят влизане и излизане на хора и животни от района на стопанството и сигнализират официалният ветеринарен лекар.

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069