Четвъртък, 23 Май 2024
Обявление Печат Е-поща
Проекти - BG05M9OP001-6.002-0049

 Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“,
                  
                     OБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
    
 Процедура за подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса в изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., за следните длъжности:

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069