Вторник, 25 Юни 2024
Съобщение Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

19.04.2021г.

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати до участие в процедурата за подбор при мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността Юрисконсулт в Отдел „Европейски фондове и обществени поръчки” към Община Пещера

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069