Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Май 2021г. 09:37ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 05. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

2. Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера за периода 01.10.2020г. до месец май 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Руска Каврошилова, Директор на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера

3. Бракуване на транспортни средства и автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"
4. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

5. Одобряване на Споразумение за партньорство между Община Пещера и Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива" във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности", изпълняван от Сдружение „Платформа АГОРА"
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера

6. Изменение и допълнение на Решение №218/04.03.2021г. на Общински съвет- Пещера в Приложение № 12 „Списък на пътуващите"
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

7. Определяне размер на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и средства за социално-битово и културно обслужване в ДЦДМУ, ДЦПУ, ЦНСТ, делигирани от държавата дейности в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

8. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069