Неделя, 20 Юни 2021
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 21 Май 2021г. 09:37ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 05. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

2. Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера за периода 01.10.2020г. до месец май 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Руска Каврошилова, Директор на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера

3. Бракуване на транспортни средства и автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"
4. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

5. Одобряване на Споразумение за партньорство между Община Пещера и Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива" във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности", изпълняван от Сдружение „Платформа АГОРА"
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера

6. Изменение и допълнение на Решение №218/04.03.2021г. на Общински съвет- Пещера в Приложение № 12 „Списък на пътуващите"
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

7. Определяне размер на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и средства за социално-битово и културно обслужване в ДЦДМУ, ДЦПУ, ЦНСТ, делигирани от държавата дейности в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

8. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069