Четвъртък, 23 Май 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - BG05M9OP001-6.002-0049

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Пещера има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-6.002-0049-C01 „Патронажна грижа + в община Пещера”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ на 18 октомври  2021 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера.
Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 209 999.18 лева лева.
Продължителността на проекта е 13 месеца.

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069