Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Размер на цената на право за осъществяване на отделни видове реклама и рекламна дейност в Община Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Април 2008г. 16:37ч.
Приложение


Размер на цената на право за осъществяване на отделни видове реклама и рекламна дейност в Община –Пещера.


Начин на осъществяване на дейността:

І. ВЪНШНА РЕКЛАМА

1. Светлинна и друга реклама по покриви на сгради – такса в лв. на месец според площта както следва:

площ /кв.м/
такса лв./мес.
До 1 кв.м
20 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
22 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
23 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
24лв.
Над 8 кв.м
25лв.

2. Крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети, осветени отвътре, рекламни пана, билбордове - едностранни - такса в лева на месец според площта както следва:

площ /кв.м/
такса лв./мес.
До 1 кв.м
20 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
22 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
23 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
24лв.
Над 8 кв.м
25лв.

3. Крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети, осветени отвътре, рекламни пана, билбордове - двустранни - такса в лева на месец според площта както следва:

площ /кв.м/
такса лв./мес.
До 1 кв.м
24 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
26 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
28 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
30лв.
Над 8 кв.м
32лв.

4. Реклама по калкани и фасади над партерните етажи - такса в лева на месец според площта както следва:

площ /кв.м/
такса лв./мес.
До 1 кв.м
8 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
9 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
10 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
12 лв.
Над 8 кв.м
14 лв.

5. Реклама към градския партер: магазини, заведения и др.обекти с обществено - обслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата, или по тротоара - такса в лева на месец според площта както следва:

площ /кв.м/
такса лв./мес.
До 1 кв.м
8 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
10 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
12 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
14 лв.
Над 8 кв.м
16 лв.

6. Висяща транспаранта над улично платно - такса в лева на месец според площта както следва:

площ /кв.м/
такса лв./мес.
До 1 кв.м
8 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
10 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
12 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
14лв.
Над 8 кв.м
16лв.

ІІ. НАДПИСИ

  1. Върху козирки, навеси и други подобни – такса в лева на месец според площта както следва:

площ /кв.м/
такса лв./мес.
До 1 кв.м
6 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
8 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
10 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
12лв.
Над 8 кв.м
14лв.


  1. Върху балкони или прозорци - такса в лева на месец според площта както следва:
площ /кв.м/
такса лв./мес.
До 1 кв.м
6 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
8 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
10 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
12лв.
Над 8 кв.м
14лв.

  1. Вертикално по фасадата на сградата - такса в лева на месец според площта както следва:
площ /кв.м/
такса лв.мес.
До 1 кв.м
8 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
10 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
12 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
14 лв.
Над 8 кв.м
16 лв.

ІІІ. ИНФОРМАЦИОННО- УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

1. Информационно указателни табели, разположени в близост до обекта, чиято дейност, функция и местоположение указват - такса в лева на месец според площта както следва:
площ /кв.м/
такса лв.мес.
До 1 кв.м
8 лв.
Над 1 до 4 кв.м вкл.
9 лв.
Над 4 до 6 кв.м вкл.
10 лв.
Над 6 до 8 кв.м вкл.
12 лв.
Над 8 кв.м
14 лв.

ІV. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, НАДПИСИ И ИНФОРМАЦИОННО – УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР

1. За раздаване на листовки, проспекти, стокови мостри и др. с рекламна цел на обществени места - 4 лв. на ден на едно лице.
2. За използване на автомобил с високоговорител, с рекламна цел 20 лв.
на ден за един автомобил-върху или чрез превозно средство.
3. За използване на маси, от които се раздават рекламни материали -
6 лв./кв.м за един ден.
4. За ползване на общинските средства за масово осведомяване при съобщения, поздрави, обяви и реклами цените се определят със заповед на кмета на Общината.

V. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ /РЕИ/.
1. За издаване на разрешение за разполагане на РЕИ се заплаща еднократно такса в размер на 15,00 лева.

Проект и мотиви за изменение и допълнение на Наредба
МОТИВИ
За изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Пещера, приета с Решение №584/05.08.1999г. на Общински съвет Пещера, изменения и допълнения с Решение №71/19.03.2004г., Решение №72/19.03.2004г., Решение №622/27.04.2007г.
Причини, които налагат приемането на поправката:
Цените, по които се плаща правото за извършване на рекламна дейност са променяни през 2004г. Впредвид факта, че са натрупани инфлационни процеси за всяка изминала година и че рекламната дейност е печеливша се предлага завишаване на цените.
Целите, които се поставят са:
Актуализиране на цените.
Очакваните резултати след приемане на промените в Наредбата са:
Повишаване приходите на Общината.
Финансовите средства, необходими за прилагането на изменената Наредба ще се компенсират от постъпването на повече средстма в общинския бюджет.
Настоящето предложение е в синхрон с Европейското законодателство.
1. За издаване на разрешение за разполагане на РЕИ се заплаща еднократно такса в размер на 15,00 лева.За изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Пещера, приета с Решение №584/05.08.1999г. на Общински съвет Пещера, изменения и допълнения с Решение №71/19.03.2004г., Решение №72/19.03.2004г., Решение №622/27.04.2007г., които налагат приемането на поправката: Цените, по които се плаща правото за извършване на рекламна дейност са променяни през 2004г. Впредвид факта, че са натрупани инфлационни процеси за всяка изминала година и че рекламната дейност е печеливша се предлага завишаване на цените., които се поставят са: Актуализиране на цените. след приемане на промените в Наредбата са:Повишаване приходите на Общината., необходими за прилагането на изменената Наредба ще се компенсират от постъпването на повече средстма в общинския бюджет.Настоящето предложение е в синхрон с Европейското законодателство.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069