Вторник, 25 Юни 2024
Съобщение Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

01.11.2021г.

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Главен инженер към Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“  към  Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ и въз основа на Протокол от 28.10.2021г. от проведено заседание на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 757/11.10.2021г. на Кмета на Община Пещера, се обявяват допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса:
•    Допуснати кандитати: няма
•    Недопуснати кандидти:

1.    М. А. Г. – подадено Заявление, регистрирано в ЦАО, с вх. № 94М-21-3 от 20.10.2021година.
Мотиви:
- Професионалната квалификация не отговаря на изискваната такава, съгласно обявените изисквания;
- Не притежава необходимия професионален опит.
 
Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,
Заместник-кмет на Община Пещера

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069