Понеделник, 29 Ное 2021
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители-14.11.2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  
cooltorise logo with name    

 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Ноември 2021г. 15:24ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 11. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев. Докладва: инж. Христо Делин – Директор на ТП „ ДГС- Пещера"

2. Информация за готовността на община Пещера за есенно-зимния сезон през оперативния период 2021-2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов -
Директор на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"

3. Актуализация на бюджета на Община Пещера и разчета за капиталови разходи за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева- Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

4. Кандидатстване на Община Пещера в кампания 2022 на Проект „Красива България"
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева –
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

5. Одобряване проект проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 по КККР на гр.Пещера в местност „Войника".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев- Гл. архитект на Община Пещера

6. Разрешаване изработване на проект за ПУП-План за регулация в кв. 27, 27а и 27б, жилищен район „Изгрев" по ПУП на гр.Пещера, съгласно приложена скица-предложение и одобряване на представеното задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев - Гл. архитект на Община Пещера

7. Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.501.461 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова- Гл.експерт „Общинска собственост"

8. Изменение и допълнение на Наредбата за символиката на община Пещера приета с Решение № 151/29.10.2004г. на Общински съвет- Пещера и Правилника за удостояване със званието „ Почетен гражданин на Пещера", приет с Решение № №463/22.12.1998 г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Стоян Радин – общински съветник

9. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069