Понеделник, 15 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ И МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 11 Април 2008г. 12:28ч.
МОТИВИ
за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението , дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община - Пещера
Приета с решение № 334 / 01.03.2002г. на Общински съвет - Пещера

Причините , които налагат приемането на поправката:
През 2007г. на територията на Община Пещера на основните пътни артерии са станали три тежки ПТП главно по вина на безконтролно пуснати на паша коне. Общо на територията на РПУ – Пещера такива произшествия с подобен характер са 6 – бр.
Двама наши съграждани са били с опасност за живота от ухапвания от свободнодвижещи коне. Същите създават проблеми и опасност за гражданите и особено за майките с малки деца , ползващи зоните за отдих в Централния градски парк и кварталните градинки.

Целите , които се поставят са:
• Намаляване броя на свободнодвижещите коне на територията на община Пещера;
• Недопускане на ПТП;
• Опазване на земеделските земи;
• Опазване на зелени площи и паркове;
• Спокойствие и сигурност за гражданите;

Очакваните резултати след приемане на промените в Наредбата са задържане на свободнодвижещите се животни и предотвратяване на безотговорното отношение от страна на собствениците на коне.

Финансовите средства , необходими за прилагането на изменената наредба ще се компенсират от постъпленията на глобите.
Настоящето предложение е в синхрон с Европейското законодателство.

ПРОЕКТ
за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението , дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община - Пещера
Приета с решение № 334 / 01.03.2002г. на Общински съвет – Пещера

чл. 22 Забранява се :
4. Пускането на животни и оставянето им без надзор на територията на Общината;
4.1. Свободнодвижещите се коне се задържат от определено от общината лице;
4.2. Срока на задържане е не повече от 14-/ четиринадесет / дни ;
4.3. След изтичане на четиринадесетдневен срок , животните се обявяват за продажба;
4.4. При явяване на собственик , същият е длъжен :
- да удостовери със свидетелство , че животното е негово;
- да заплати глоба и разходите направени за времето на задържане;


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069