Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 06 Април 2022г. 10:13ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 07.04.2022г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 15:30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :


1. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2022г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2022г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022, 2023, 2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

2. Даване на разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен подземен довеждащ водопровод от сондаж в ПИ с ид.36124.52.114, землище с. Капитан Димитриево до присъединителна точка на вътрешна водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево в ПИ с ид. 36124.521.76 и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

3. Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ 21.56277-07 в ПИ с идентификатор 87825.1.1991/местен път/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Свети Константин и ПУП - Парцеларен план за определяне на сервитутна зона за укрепване на свлачище № PAZ 21.56277-06 в ПИ с идентификатор 56277.1.1276 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069