Вторник, 16 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси Провеждане на конкурса за длъжността Главен архитект към Община Пещера
Провеждане на конкурса за длъжността Главен архитект към Община Пещера Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

21.04.2022 г.

Gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

Gerb Peshteraweb

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 за датата, часът и мястото на провеждане на  конкурса за длъжността Главен архитект към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 207/12.04.2022г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

- решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 03.05.2022г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: Закон за устройство на територията, АПК, ЗМСМА, Закон за държавния служител, Закон за общинската собственост, и други.

- интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 03.05.2022г. от 15.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност.

Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069