Неделя, 14 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси Допуснатите и недопуснати кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Пещера
Допуснатите и недопуснати кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Пещера Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

29.04.2022г.

Gerb 

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

 
 Gerb Peshteraweb

ПРОТОКОЛ №1

за допуснатите и недопуснати кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Пещера

   Днес 27.04.2022 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пещера, стая 14, етаж 1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, на основание чл.8, ал.1 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, комисията назначена със Заповед №193 от 07.04.2022г. на Кмета на Община Пещера за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Пещера,проведе заседание за допускане на кандидатите, подали заявление за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет.   ...

/ЦЕЛИЯ ТЕКСТ В ПРОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069