Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 03 Юни 2022г. 15:48ч.

   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, д-р Николай Пенев-  Председател на Общински съвет, свиква ЧЕТИРИДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 06.06.2022г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. ЧИ на ПУП -ПР за обединяване на ПИ с идентификатори 56277.4.1698 /УПИ – IV Спортен терен/,  56277.4.632 /УПИ II- Спортен терен/ и 56277.4.636 /УПИ III- Спортен терен/ по КККР на гр. Пещера.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069