Събота, 10 Дек 2022
Вие сте тук: Начало
ЗАПОВЕД - № 546 - ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните избирателни комисии в община Пещера ... Печат Е-поща
Избори - Избори за Народно събрание 2 октомври 2022

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№ 546

Гр.Пещера19.08.2022 г.

                                                                              

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните избирателни комисии в община Пещера за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г.

В изпълнение на чл. 91, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, Решение №1281-НС/16.08.2022 г. на ЦИК и Решение №23-НС/18.08.2022 г. на РИК - Пазарджик, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

   1.Насрочвам консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община Пещера на 24.08.2022 г. (сряда) от 17:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І редовен етаж).

  2.Приканвам към участие в консултациите представляващите (или упълномощени от тях лица) парламентарно представени партии и коалиции в 47-то Народно събрание: ПП „Продължаваме промяната“, КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „ДПС“, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, ПП „Има такъв народ“, КП „Демократична България - обединение“, ПП „Възраждане“.

  3.Участващите в консултациите представляващи партии и коалиции или упълномощени от тях лица да представят своите писмени предложения за съставите на СИК и всички останали документи, посочени в Изборния кодекс и изготвени в съответствие с Решение №1281-НС/16.08.2022 г. на ЦИК.

   В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите са публични.

   Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на информационното табло и на интернет страницата на Община Пещера по реда на чл.91, ал.1 от Изборния кодекс.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ГЪЛЪБИНА КАРАМИТРЕВА /П/

За Кмет на Община Пещера

Съгласно Заповед № 538/17.08.2022 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069