Петък, 31 Мар 2023
Вие сте тук: Начало ОБЯВЛЕНИЕ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 positivessl trust seal md 167x42

    

 

РАЗДЕЛ АРХИВ     КОНКУРСИ 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание чл. 61,

ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

АРХИВ ИЗБОРИ
autobus BG Funded by theEE1

Logo TO

Izbor02042023
MDTEF Baner 
ec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name opak-opr 

 logo romact ban 2
agora 
iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI Logo live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

     
       
       

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 18 Януари 2023г. 10:55ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители ( обн. ДВ бр. 102 от 2022 г.) „ § 34. Нерегистрирани тютюнопроизводители се вписват служебно в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия до 1 март 2023 г.

Регистрацията по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се прави за текущата година до 31 март съгласно закона с предоставяне на всички изискуеми документи съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Права за вписване до 01. Март 2023 г. с подадено заявление на основание § 34 Закона за подпомагане на земеделските производители с приложени всички изискуеми документи съгласно чл. 4, ал. 3 Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия както следва:

-     копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;

-     документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка;

-    информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка;

копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година

Attachments:
Download this file (Scan_20230118_102233_compressed.pdf)Обявление ЗПЗП[ ]135 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069