Петък, 31 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Информация за количествата и цените на дървата за огрев
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 positivessl trust seal md 167x42

    

 

РАЗДЕЛ АРХИВ     КОНКУРСИ 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание чл. 61,

ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

АРХИВ ИЗБОРИ
autobus BG Funded by theEE1

Logo TO

Izbor02042023
MDTEF Baner 
ec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name opak-opr 

 logo romact ban 2
agora 
iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI Logo live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

     
       
       

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Информация за количествата и цените на дървата за огрев Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 23 Януари 2023г. 12:05ч.

Информация за количествата и цените на дървата за огрев
при снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.


   С писмо вх. № 63-04-6/18.01.2023 г., ТП „ДГС – Пещера“ уведоми Община Пещера за утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян, количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.7 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.
За отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. за община Пещера са разпределени следните количества дърва за огрев:
   1. Иглолистни дърва за огрев – 290 пространствени м3;
   2. Широколистни – 1 500 пространствени м3;
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
   1. Иглолистни дърва – 12.00 лв. с ДДС;
   2. Широколистни меки дърва – 12.00 лв. с ДДС;
   3. Широколистни твърди дърва – 24.00 лв. с ДДС;
Препоръчително е горепосочените количества дърва за огрев да се предоставят на лица, които имат възможност и средства сами да добият същите и нямат финансовата възможност да си закупят дърва за огрев от временен склад.
На останалата част от населението на общината се предоставят дърва за огрев, съгласно чл.71, ал.1, т.4 /от временен склад/ от горецитираната Наредба до изчерпване на утвърдените за добив и продажба количества. За настоящия отоплителен сезон по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“ за добив и продажба са предвидени:
   1. Широколистни дърва за огрев 8 000 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад;
   2. Иглолистни дърва за огрев 300 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад.
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
   1. Иглолистни дърва – 51.84 лв. с ДДС;
   2. Широколистни меки дърва – 58.08 лв. с ДДС;
   3. Широколистни твърди дърва – 72.60 лв. с ДДС;
Лицата закупили дърва за огрев от временен склад са длъжни, сами и за собствена сметка, да организират транспортирането на дървата за огрев.
Предстои среща между ръководството на Община Пещера и представителите на фирмите за определяне цената за транспортирането на дървата за огрев.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069