Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ "ВЕИ" Условия за кандидаткстване
Условия за кандидаткстване Печат Е-поща
Проекти - BG-RRP-3.006

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 _

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

_

Приложение 5 - Критерии за оценка на ВЕИ

Приложение  6 - Указания за попълване на e-формуляр

Приложение 7 -  Указания за попълване

Приложение 8 -Анекс

Приложение 10 -Списък региони за планиране

Приложение 11 -Списък селски общини

Приложение 12 -Съкращени - определения

Приложение 13 -Принцип за "Ненанасяне на значителни вреди"

Приложение 14 -Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръжения за локално съхраняване на произведена енергия

_

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

_ 

 Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

Приложение 1 - Пълномощно

Приложение 1 - Декларация при кандидатстване

Приложение 3 - Декларация държавни помощи

Приложение 3.1 - Поучена държавна минимална помощ

Приложение 3.А - Изисквания, свързани с правилата за „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ съгласно чл. 41 от Регламент (ЕС) № 651/2014

Приложение 4.А - Декларация 

Приложение 4.1 - Справка

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069