Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало ОДОБРЕН ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 sabor jpg

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ОДОБРЕН ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Печат Е-поща
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ - Общ Устройствен План
Четвъртък, 30 Март 2023г. 18:22ч.


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН


ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОБЩА СТРУКТУРА И БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.ПЕЩЕРА1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОБЩА СТРУКТУРА И БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.ПЕЩЕРА


2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПИСМО ОТ МАИН


2.1. АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ2.2. АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ - КООРДИНАТИ2.3. SHAPE3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПИСМО ОТ НИНКН3.1. ПИСМО МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА3.2. ПИСМО МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА3.3. ПИСМО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ3.4. СПИСЪК НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ОБЩ СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В ОБЩ ПЕЩЕРА5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 -ПИСМО ИЗХ 08-00-1422/19.12.2065.1. ПИСМО АНЕГНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - СПИСЪК НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ОПАСНИ ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ПЕЩЕРА7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ПЕЩЕРА8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАТЕНИ ЗА ОПОЛЗАТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ПЕЩЕРА9. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - РЕГИСТЪР НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ПЕЩЕРА10.ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - РЕГИСТЪР НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯРА НА ОБЩ ПЕЩЕРА11.ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЪВ ВРЪЗКА С РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ И ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ11.1. - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА11.2. - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА11.3. - ИЗЛЮЧЕНИЯ ИТ ЦЕЛИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДОБРО ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПО ЧЛ.4 ОТ РДВ ПО ПОВЪРХНОСТНИТЕ11.4. - ПРОВЕРКА ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПО ЧЛ.4(7) ОТ РДВ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИ ВКЛЮЧЕНИ В ПУРН НА ИБР11.5. - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА11.6. - ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

 

СХЕМИ


1. ОПОРЕН ПЛАН гр.ПЕЩЕРА А0-5_BR


1.1. ОПОРЕН ПЛАН ОБЩИНА ПЕЩЕРА


2. ОПОРЕН ПЛАН НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


3. СХЕМА ОБЩИНА ПЕЩЕРА - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


3.1. СХЕМА НА ГР.ПЕЩЕРЕА - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


3.2. СХЕМА С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


3.3. СХЕМА С.РАДИЛОВО - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


3.4. СХЕМА С.СВЕТИ КОНСТАНТИН  - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


4. СХЕМА НА ТРАНСПОРТНАТА МРЕЖА - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ


5. СХЕМА НА ЕЛЕКТРОПРОВОД, ГАЗОПРОВОД, ЕЛЕКТРОННИ, СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ


6. СХЕМА ВИК МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ


7. СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА


8. СПЕЦИАЛИЗИРАНА СХЕМА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


9. СХЕМА НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И ЛАНШАФТНОТО УСТРОЙСТВО


10. СХЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ВРЪЗКИТЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТУРИСТИЧЕ3СКИ И КУЛТУРНИ КОРИДОРИ


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069