Неделя, 03 Дек 2023
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 61371.501.424 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 277/21.04.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на дворищната и уличната регулация за поземлен имот с идентификатор 61371.501.424 по КККР на с.Радилово /УПИ ХVIII-424 по ПУП на с.Радилово/ и 61371.501.426 по КККР на с.Радилово /УПИ XVII-426 по ПУП на с.Радилово/, кв. 40, така че уличната и дворищно регулационни линии да съвпаднат с границите на имотите по Кадастралната карта с площи: УПИ ХVIII-424 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.424 по КККР на с.Радилово/ с площ от 775,00 кв.м., УПИ XVII-426 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.426 по КККР на с.Радилово/ с площ от 326,00 кв.м., кв. 40, с. Радилово, общ. Пещера. 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069