Неделя, 03 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Общински съвет Обявления на общ. съвет ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат Е-поща
Общински Съвет - Обявления на общински съвет

ПО АДМ ДЕЛО № 1078/2022г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, против разпоредбата на т.18 и т.19 от Раздел Втори "Такси за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 83/28.05.2020г.; изм. и доп. с Решение № 123/30.07.2020г.; изм. и доп. с Решение №259/24.06.2021г.;изм. и доп. с Решеие № 362/31.03.2022г. на Общински съвет - Пещера.

С Решение № 87/ от 21.02.2023г. , влязло в сила на 11.03.2023г.на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 1078/2022г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069