Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.610-0060 Информационнa срещa - гр.Пещера 31/05/2023
Информационнa срещa - гр.Пещера 31/05/2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 31.05.2023 г. от 9:30 ч. Община Пещера организира информационни срещи на тема "Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за ВОМР" .

Срещата е отворена за всички желаещи да присъстват.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069