Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.610-0060 Информационна среща с. Капитан Димитриево 19/06/2023
Информационна среща с. Капитан Димитриево 19/06/2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 19.06.2023 г. (понеделник) от 9:30 ч. в читалищния салон на НЧ "Сергей Румянцев - 1909" с. Капитан Димитриево, ще се проведе еднодневна информационна среща на тема "Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР".

Срещата е отворена за всички желаещи да присъстват.

Информационната среща се провежда в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069