Понеделник, 22 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ТАРИФА Печат Е-поща
Петък, 15 Август 2008г. 18:28ч.
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ТАРИФАТА ПО ЧЛ. 3, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Във връзка с настъпили изменения в нормативни актове с национално и местно значение и постъпили докладни записки от директорите на дирекции в общинска администрация относно въвеждане на нови услуги и промяна на цените на заплащаните такси и услуги и с оглед правна чистота Кметът на Община Пещера предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл. 3, ал.1 от цитираната наредба, както следва:
І. По отношение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера:

Чл. 46, ал.3 се изменя и придобива следното съдържание: “ Сроковете за извършване на услугите започват да текат от следващия ден след подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга”.
В чл. 52, ал. 2 и 3 изразът “ Закон за административното производство” се изменя с “ Административнопроцесуалния кодекс”.
В чл. 52, ал.4 думите” по реда на чл. 237, б. к от Гражданския процесуален кодекс” се заменят с “ по реда на чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс”.
В чл. 53а, ал.2 изразът “ чл. 18б, ал.3” се заменя с израза “ чл. 18а, ал.3”.
Към чл. 58 към думите “ летовище “Свети Константин” се добавят думите” в землището на град Пещера”.
Параграфи 4 и 5 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера отпадат.
Параграф 6 става параграф 4.

ІІ. По отношение на Тарифата по чл. 3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера – съгласно приложението.


ПРОЕКТ ТАРИФА по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216