Неделя, 03 Дек 2023
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.61, ал.1-ПИ 61371.501.400 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

О Б Я В Л Е Н И Е


   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за разделяне на УПИ VI-400 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.400/, кв. 40 по плана на с. Радилово и образуване на два самостоятелни УПИ ХXIII-2657 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2657 по КККР на с.Радилово/ и УПИ ХXIV-2658 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2658 по КККР на с. Радилово/, кв. 40. Новообразуваните УПИ са с проектни площи, както следва: УПИ ХXIII-2657 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2657 по КККР на с. Радилово/ с площ от 428 кв.м., УПИ ХXIV-2658 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2658 по КККР на с. Радилово/ с площ от 420 кв.м., кв. 40 по плана на с. Радилово. Устройствената зона е „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто.
   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул. “Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
   Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069